๕ โรงเรียนในตำบลบ้านโสก

โพสต์10 ธ.ค. 2561 23:37โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3  อำเภอคอนสวรรค์  ร่วมกันจัดกิจกรรมสอนเสริม (ติวเข้ม)  ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 23 มกราคม 2562  (สัปดาห์ละ 1 วัน)  ณ ห้องประชุมพ่อขุนสีทา โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จาก  5  โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก จำนวน  37  คน เข้าร่วมโครงการ
  

  

  

Comments