คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

อบรมโครงการ "คนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์"

โพสต์20 ก.ค. 2560 00:48โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 01:07 ]

เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านห้วยหัน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการ "คนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์"
ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนนักเรียน
โดยจัดเข้าค่ายอบรมที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม บ้านห้วยหินลับ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
โดยมี นายถนอม วายุพล นายก อบต.วังชมภู เป็นประธาน กล่าวเปิดการเข้าค่ายในครั้งนี้
ทางโรงเรียนบ้านห้วยหัน ได้ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ครู 4 คน นักเรียน 50 คน รวมทั้งหมด 54 คน
เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กับนักเรียน ที่จะเป็นเยาวชนของประเทศชาติในภายภาคหน้าต่อไป
ในโอกาสนี้ทางโรงเรียน จึงขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู  ที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้เพื่อเด็กนักเรียน


โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์11 ก.ค. 2560 13:45โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 14:13 ]


       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ในวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดสันติประชาธรรม ต.นานางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์11 ก.ค. 2560 11:26โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 11:32 ]


       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู  ได้นำลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ นายวิชัย   จำพันธุ์ กล่าวนำคำถวายคำสัตย์ปฏิญาณและถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพะมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ 


การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 ก.ค. 2560 00:03โดยโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1

ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานางแดดวังชมภูได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ โดยได้เกียรติจาก นายธนชน  มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฯ และ นายวิเชียร  เคนชมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นวิทยากรในการประชุมฯ พร้อมทั้งได้นำคณะผู้ช่วยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ค่อยอำนวยความสะดวกในการประชุมฯ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ


ถ่ายภาพและเรียบเรียง : นายอัครดร  คำอาษา ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)กิจกรรมวันสถาปนาคลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

โพสต์5 ก.ค. 2560 06:55โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3 จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีพิธีสวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)เข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ Moe Awards ประจำปี 2560

โพสต์5 ก.ค. 2560 06:48โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) นำโดยผู้อำนวยการละมุล  ตอพล  เข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ Moe Awards ณ หอประชุมพุทธมณฑล,  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  จำนวน 2 รางวัล  ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และประเภทบุคค สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ได้รับมอบทุนการศึกษาจากหลวงพ่อสำเภาสันติญาณโก

โพสต์5 ก.ค. 2560 06:41โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม 2560  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้รับความเมตตาจากท่านหลวงพ่อสำเภา สันติญาณโก เจ้าอาวาสวัดประจันตคามเสมาราม(ใยพิมล) จังหวัดปราจีนบุรี และ ศิษย์ยานุศิษย์ ได้มอบทุนการศึกษา และมอบม่าม่าคับให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) จำนวน 20 แพ็คโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์30 มิ.ย. 2560 05:37โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2560 05:38 ]


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ที่โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา

กิจกรรมเดินขบวนสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

โพสต์30 มิ.ย. 2560 00:54โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2560 01:13 ]

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2560 เวลา 13.00-14.00 น. โรงเรียนบ้านห้วยหัน
ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสำคัญ คือ  
วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านห้วยหันได้มองเห็นความสำคัญนี้ จึงได้มีการจัดกิจกรรมการเดินสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ณ ลานสนามฟุตบอลของโรงเรียนเอง เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ 
ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ภาพโดย : นายไพโรจน์ สุภพล


โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง นำลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์28 มิ.ย. 2560 06:00โดยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง นำลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กับโรงเรียนต่างในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวแดง ลูกเสือ เนตรนารี ได้กล่าวคำปฏิญาณตน แล้วเดินสวนสนาม โดยมีนายอำเภอหนองบัวแดงเป็นประธาน
28/6/2560
1-10 of 496