คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ เข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โพสต์15 พ.ย. 2560 22:54โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายอร่าม  ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำคณะครู-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ครูนักเรียนซึมซับเรื่องราวจากการชมนิทรรศการสถาปัตยกรรม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

โพสต์10 พ.ย. 2560 18:11โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


     วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษและนักเรียนโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  ร่วมกันจัดพิธีต้อนรับ  ผู้อำนวยการอร่าม  ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน  ซึ่งได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มาร่วมแสดงความยินดีมากมาย


กีฬาศูนย์เครือข่ายโพนทองห้วยบง

โพสต์10 พ.ย. 2560 06:38โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนโพนทองพิทยา ร่วมกันกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาโพนทองห้วยบง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย เพื่อสร้างเสริมการเล่นกีฬาให้ได้ประโยชน์ ส่งเสริมการรู้จักแพ้ ชนะ การให้อภัย พร้อมนี้เพื่อเกิดความสนุกสนานให้แก่นักกีฬา และสร้างวินัยให้แก่ตัวนักกีฬาผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา

โพสต์9 พ.ย. 2560 23:36โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1

วันศุกร์ที่ 10  พฤศจิกายน 2560 นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล ผู้จัดการเจ้าของฟาร์มเล่าซุ่ยเซ้งจำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จำนวน 132 ทุน ทุนละ 300 บาท รวม 39,600 บาท มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษา 5,000 บาท คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ เป็นอย่างดียิ่ง

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์6 พ.ย. 2560 19:32โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 1 2 3 และ 6 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป ชย. เขต 1ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
โดยมี นายชยพล คำอาษา กำนันตำบลวังชมภู
 เป็นประธาน กล่าวเปิด - ปิด กิจกรรมกีฬาภายในภาพโดย : นายไพโรจน์ สุภพล
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์11 ต.ค. 2560 07:42โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2560 07:44 ]

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โดยผอ.สันติ สีน้อยขาวนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6เข้าร่วมค่ายนักเรียน
"คณิตพิชิตO-NET"ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ขอขอบคุณสพป.ชย.1ที่ให้ความสำคัญจัดทำโครงการดีๆให้กับนักเรียนทุกคน


โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชย 2

โพสต์10 ต.ค. 2560 17:20โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1

          วันที่ 10  ต.ค. 2560 ผู้บริหารคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชย. 2 ได้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ    นางละมุล  ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้บรรยายสรุป แนวทางการบริการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  คุณพ่อทองสุข บุญวิจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายแสงทอง ทองงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้บรรยายรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะศึกษาดูงาน ได้เยี่ยมชม ห้องคอมพิวเตอร์พอเพียง ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ห้องเรียน และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนกิจกรรม"ปันน้ำใจในสายฝน"

โพสต์5 ต.ค. 2560 21:31โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2560 21:48 ]

    วันที่ 25 กันยายน 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย
พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผุู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เดินทางมามอบเสื้อกันฝน เครื่องดนตรี เครื่องกรองน้ำ และคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรม
 "ปันน้ำใจในสายฝน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด๋็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ 
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)
    นางสุทิน  ตรีสาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวต้อนรับ และนางละมุล ตอพล ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพอสังเขป
    ในการนี้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นางวนิดา สายคำมี   ภริยานายอำเภอคอนสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยภุูมิ และผู้บริหารสถานศึกษามาร่วมให้การต้อนรับ  พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลีและคณะได้เยี่ยมชม ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ดาวเรืองเพื่อพ่อ ชูช่อสง่างาม ที่หนองขาม

โพสต์5 ต.ค. 2560 20:59โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1

   ขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุุณาธิคุณ
     ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ได้ร่วมกันปลูกดาวเรืองถวายพ่อ เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ได้ออกดอกเหลืองอร่าม ชูช่องามสง่า ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านหนองขาม
(ทองงามวิทยา)


ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเยี่ยม ชุมชนบวรหนองขาม ตามโครงการ 9101

โพสต์5 ต.ค. 2560 08:07โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2560 19:55 ]

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  พ.ศ.2560 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เดินทางมาเยี่ยมชุมชนบวรหนองขาม ตามโครงการ 9101โดยมีนายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค นายสมนึก เลี้ยงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นางละมุล  ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) นายแสงทอง  ทองงาม และชุมชนที่อยู่ในเขตตำบลหนองขาม ให้การต้อนรับ  นางละมุล  ตอพล
ผู้อำรนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้รายงานข้อมูลการพื้นฐานโรงเรียน และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อโปรดทราบพอสังเขป1-10 of 526