คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

จดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ฉบับที่ 4/2563 วันครูครั้งที่ 64

โพสต์16 ม.ค. 2563 18:09โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1


จดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ฉบับที่ 3/2563 วันเด็กแห่งชาติ

โพสต์12 ม.ค. 2563 19:38โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1


โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร รับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฟุตซอล จากมงคลอะคาเดมี่

โพสต์12 ม.ค. 2563 19:34โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ได้รับมอบถ้วยรางวัลจากมงคลอะคาเดมี่ ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลจากการแข่งขันในรอบปี 2562 ของนักกีฬาฟุตซอลและฟุตบอลที่ได้รับความร่วมมือจากทางมงคลอะคาเดมี่ ในการฝึกซ้อมและนำนักเรียนโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการวิชัย จำพันธุ์ รับมอบถ้วยรางวัลและกล่าวขอบคุณทางอะคาเดมี่ที่ให้การสนับสนุนนักเรียน ให้โอวาทกับนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ และทีมชาติในลำดับต่อไ

จดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ฉบับที่ 1/2563

โพสต์12 ม.ค. 2563 19:25โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2563 22:04 ]

"รวมพลังโค้งน้ำตับ เลิกใช้ถุงพลาสติก Say NO to Plastic Bags"

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยหัน

โพสต์12 ม.ค. 2563 04:57โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยหัน
 ฉบับที่ 5-10 ปีการศึกษา 2562 

  

    

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์26 ธ.ค. 2562 06:27โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรมวันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และมอบทุนการศึกษา 15 ทุนๆละ 1,000 บาทโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขอขอบคุณคณะครูและผู้ปกครองที่ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรม

จดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ประจำเดือนธันวาคม 2562

โพสต์22 ธ.ค. 2562 23:04โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2562 23:09 ]


โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

โพสต์19 ธ.ค. 2562 19:21โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2562 19:50 ]

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ได้ดำเนินการทบทวน (ติว) แบบทดสอบ  O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา  2562  โดยจัดทบทวน (ติว)  O-NET  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็น  2  ช่วง  คือ  ช่วงที่ 1  ในระหว่างวันที่  17-20  ธันวาคม  2562  และช่วงที่  2  ในระหว่างวันที่  21-22  มกราคม  2563  ซึ่งมีการแบ่งสนามในการติวนักเรียน เป็น  4  สนาม  คือ  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  และโรงเรียนโนนสำราญวิทยา  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น  และให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ  O-NET  ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น  ในการติวครั้งนี้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย  หนองไผ่  โนนสำราญ  ได้รับความร่วมมือจากคณะครูวิชาการของศูนย์  เป็นวิทยากรในการทบทวน (ติว) ข้อสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ประจำปีการศึกษา  2562


โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

โพสต์19 ธ.ค. 2562 00:21โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2562 00:39 ]

โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร โดยการนำของผู้อำนวยการวิชัย จำพันธุ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร และนักเรียนตัวแทนสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม  2562  ทั้งหมด รายการ และได้รับรางวัลทั้ง 5 รายการคือ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์6 ธ.ค. 2562 06:02โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรมในรอบสัปดาห์ สยามสไมล์ จัดโครงการ โรงเรียนปลอดภัย สาขาชัยภูมิ เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562
ท่านธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 1 ประธานการสัมมนากล่าวเปิดงานการสัมมนาโครงการ โรงเรียนปลอดภัย พร้อมมอบเกียรติบัตร โรงเรียนปลอดภัยดีเด่นและกิจกรรมจิตอาสาวันที่ 5 ธันวาคม 2562 1-10 of 680