คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ ศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง 3

โพสต์10 ต.ค. 2561 00:14โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 00:16 ]

จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2561  ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด  และส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 "Untitled Post

โพสต์10 ต.ค. 2561 00:08โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์19 ก.ย. 2561 19:03โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมมหกรรมทางวิชาการคณะครุศาสตร์มหาวิทยาราชภัฎชัยภูมิครั้งที่ 5 นำโดยคุณครูวัชรวิทย์ แสนเรียน และได้รับรางวัลชมเชย 19 กันยายน 2561

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์17 ก.ย. 2561 08:02โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันนี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ต้อนรับคณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังโพน ศูนย์เครือข่ายมอหินขาว ตำบลท่าหินโงมนำโดยท่านผู้อำนวยการพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์และคณะครูมาศึกษาดูงานการเงินและพัสดุในการลงระบบโปรแกรมการเงินและวิธีกรอกข้อมูลการเงินโรงเรียนให้ถูกต้องซึ่งโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เป็นเครือข่ายการตรวจสอบภายในของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 17กันยายน2561

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์17 ก.ย. 2561 07:54โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ต้วแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมินำเสนอผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในศวรรษที่ 21 “การเรียนรู้กับครูต่างชาติ”โดยมีนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดที่ โรงแรมรามาการ์เดนส์กรุงเทพมหานครฯ ได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่ในสกอ.และคุณครูที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก14 กันยายน 2561

การแข่งขันกีฬาภายในสานใจชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร

โพสต์16 ก.ย. 2561 23:59โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2561 00:00 ]

    โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร จัดการแข่งขันกีฬาภายในสานใจชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 11-14กันยายน 2561 ภายใต้คำขวัญ “สานสัมพันธ์ สานสามัคคี สานความดี สานชีวีให้สดใส” โดยขบวนพาเหรดนักเรียน,ผู้ปกครองทั้ง 4 หมู่บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านค่าย เริ่มเดินจากลานเอนกประสงค์บ้านโค้งขนันหมู่ที่ 4 พิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียน ในการแสดงชุด คนไทยหัวใจเดียวกัน  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมการเดินพาเหรดและพิธีเปิด  นอกจากการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนแล้ว ยังมีการแข่งขันฟุตบอล 2 คู่พิเศษระหว่างทีมฟุตบอลประชนชน/ผู้ปกครอง  ชาย - หญิง  ผู้ปกครองได้รับความสนุกสนาน  และเป็นการสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านชุมชน ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครองด้วยดีตลอดมา


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์22 ส.ค. 2561 23:12โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกิจกรรมได้ให้นักเรียนได้รับความรู้  การทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียนตามนโยบายการเรียนการสอบแบSTEM ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

โพสต์15 ส.ค. 2561 00:01โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2561 00:07 ]

         เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร โดยผู้อำนวยการวิชัย จำพันธุ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

และพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

12 สิงหาคม 2560 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นประจำหมู่บ้านและแม่ตัวอย่าง เพื่อเป็นเชิดชูคุณงามความดีและสร้างขวัญกำลังใจ

ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโคง้น้ำตับวิทยาคาร หลังจากนั้นได้มีการนำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบ 

ให้กับครอบครัวของนักเรียนและคนในชุมชนเขตพื้นที่บริการที่ขาดแคลน กิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์

โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 และกิจกรรมดำนา

โพสต์13 ส.ค. 2561 06:52โดยโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ สพป.ชัยภูมิ 1

๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ โดยการนำของ นายสวย ชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อกันระหว่างแม่กับลูก และได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูกเพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก
หลังจากนั้นเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นายสวย ชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้กครองนักเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการดำนา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นประจำทุกปีในวันแม่ เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับประสบการณ์ของวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้แม่และลูกได้สานสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรมของทางโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์11 ส.ค. 2561 07:28โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี 12 สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ"


1-10 of 616