คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ

โพสต์21 เม.ย. 2563 20:52โดยโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2563 20:57 ]

กิจกรรมโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ปีการศึกษา 2562

จดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ฉบับที่ 9/2563

โพสต์18 ก.พ. 2563 23:13โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1


จดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ฉบับที่ 8/2563

โพสต์18 ก.พ. 2563 23:07โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1


จดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ฉบับที่ 7/2563

โพสต์18 ก.พ. 2563 23:04โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1


จดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ฉบับที่ 6/2563

โพสต์4 ก.พ. 2563 19:23โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1


จดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ฉบับที่ 5/2563

โพสต์22 ม.ค. 2563 18:27โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1

        วันที่ 22 มกราคม 2563 นายศักดิ์สว่าง สายโส  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมพบปะและสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนชั้น ป.6 ซึ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ได้ดำเนินการทบทวน (ติว) แบบทดสอบ O-NET ในช่วงที่ 2  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ O –NET ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 4 สนาม คือ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  และโรงเรียนโนนสำราญวิทยา โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น  และให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ  O-NET  ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น  ในการติวครั้งนี้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย  หนองไผ่  โนนสำราญ  ได้รับความร่วมมือจากคณะครูวิชาการของศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรจดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ฉบับที่ 4/2563 วันครูครั้งที่ 64

โพสต์16 ม.ค. 2563 18:09โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1


จดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ฉบับที่ 3/2563 วันเด็กแห่งชาติ

โพสต์12 ม.ค. 2563 19:38โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1


โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร รับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฟุตซอล จากมงคลอะคาเดมี่

โพสต์12 ม.ค. 2563 19:34โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ได้รับมอบถ้วยรางวัลจากมงคลอะคาเดมี่ ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลจากการแข่งขันในรอบปี 2562 ของนักกีฬาฟุตซอลและฟุตบอลที่ได้รับความร่วมมือจากทางมงคลอะคาเดมี่ ในการฝึกซ้อมและนำนักเรียนโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการวิชัย จำพันธุ์ รับมอบถ้วยรางวัลและกล่าวขอบคุณทางอะคาเดมี่ที่ให้การสนับสนุนนักเรียน ให้โอวาทกับนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ และทีมชาติในลำดับต่อไ

จดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ฉบับที่ 1/2563

โพสต์12 ม.ค. 2563 19:25โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2563 22:04 ]

"รวมพลังโค้งน้ำตับ เลิกใช้ถุงพลาสติก Say NO to Plastic Bags"

1-10 of 686