คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

๕ โรงเรียนในตำบลบ้านโสก

โพสต์10 ธ.ค. 2561 23:37โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3  อำเภอคอนสวรรค์  ร่วมกันจัดกิจกรรมสอนเสริม (ติวเข้ม)  ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 23 มกราคม 2562  (สัปดาห์ละ 1 วัน)  ณ ห้องประชุมพ่อขุนสีทา โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จาก  5  โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก จำนวน  37  คน เข้าร่วมโครงการ
  

  

  

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ

โพสต์23 พ.ย. 2561 01:42โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2561 01:44 ]

นำโดย ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  จัดกิจกรรมวันสำคัญ "ลอยกระทง"  ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน 2561  ที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองบัวเพวัง ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงประเพณีวัฒนาธรรมอันดีงามของไทย  ภูิมใจในท้องถิ่น  รักความเป็นไทย  มีกิจกรรมสำคัญ คือ 1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องประเพณีลอยกระทง  2. ฝึกทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ  3.  กิจกรรมบันเทิง  4. กิจกรรมลอยกระทง  5.ชมการแสดงของผู้ปกครองและชาวบ้าน 
          
             
    


ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์16 พ.ย. 2561 17:14โดยโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.ชัยภูมิ 1

บัดนี้ โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตามรายละเอียดแนบท้าย และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หากไม่มาตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 080-1753359

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์16 พ.ย. 2561 01:35โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

บัดนี้ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตามรายละเอียดแนบท้าย และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับ 1 ไปรายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0988962829

โรงเรียนบ้านนาสีนวลประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์16 พ.ย. 2561 01:33โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

  ตามที่  โรงเรียน   บ้านนาสีนวล ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง

เป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามประกาศโรงเรียนบ้านนาสีนวลลงวันที่ 31  ตุลาคม  พ.ศ.2561 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  นั้น

          บัดนี้  การคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์13 พ.ย. 2561 00:02โดยโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์1 พ.ย. 2561 00:03โดยโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง  ตำบลโคกสูง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30– 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์31 ต.ค. 2561 23:21โดยโรงเรียนบ้านเจาเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านเจาเหนือ  ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30– 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ ศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง 3

โพสต์10 ต.ค. 2561 00:14โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 00:16 ]

จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2561  ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด  และส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 "1-10 of 625