คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์5 ก.พ. 2562 19:49โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาแซงจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดการจัดกิจกรรมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2562


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์21 ม.ค. 2562 19:40โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ติวสอบO-NET ปีการศึกษา 2561โค้งสุดท้ายจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 22 มกราคม 2562 โดยใช้วิธี"ครู1คน:นักเรียน 1 คน เน้นอธิบายข้อสอบ"

ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

โพสต์18 ม.ค. 2562 00:42โดยบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2562
ดูรายฃื่อ  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

โพสต์15 ม.ค. 2562 22:57โดยบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2562 19:38 ]

ตามที่โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษาได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
   โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา  เมื่อวันที่  8  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  15  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562  นั้น    โรงเรียนบ้านเขว้าจึงประกาศรายผู้มีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบและตารางสอบ

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ

โพสต์12 ม.ค. 2562 01:24โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3  ได้รับความอนุเคราะห์จาก จสอ.ชูเกียรติ  สุวรรณ  กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดชัยภูมิ ประจำพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  เข้ามาจัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562  เพื่อให้ความรู้เรื่องหน้าที่และบทบาทของทหาร การเฝ้าระวังยาเสพติดแก่นักเรียน  แลเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับชมเครื่องแบบทหาร อาวุธ และลองขึ้นั่งรถทหาร 
     

               


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์7 ม.ค. 2562 21:35โดยบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2562 21:36 ]

ด้วยโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา เลขที่ 21 ม.14 ถ.บูรพาชัย  ต.บ้านเขว้า  อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   วุฒิการศึกษา  ปวช  ขึ้นปี  อัตราเงินเดือน  9000 บาท/เดือน รับสมัครตั้งแต่วันที่  8  มกราคม  2562  ถึง  15  มกราคม  2562   เวลา 08.30 - 16.30  ไม่เว้นสันหยุดราชการ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์   16  มกราคม  2562   สอบคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  18  มกราคม  2562  ผู้สนใจสมัครคัดเลือกตามวัน เวลา  และสถานที่ ดังกล่าว    โหลดประกาศของโรงเรียน    โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดประกาศ
                       
http://gg.gg/cuqm1
ดาวน์โหลดใบสมัคร
httpซ//gg.gg/cuqmd

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

โพสต์25 ธ.ค. 2561 01:31โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2561 01:37 ]

นำโดย ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  จัดกิจกรรมวันสำคัญ "Merry Christmas & a Happy New Year"  ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน  เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2561  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)  เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ  กล้าแสดงแสดงออกในทางสร้างสรรค์   รวมทั้งปลูกฝังเด็ก ๆ ให้รู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับ  รู้จักแบ่งปัน และมีน้ำใจ
            ในการนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กทม. มาเลี้ยงอาหารว่าง อาหารกลางวัน และมอบของขวัญให้แก่ลูก ๆ นักเรียน  
       
       
    
    
    
     
      


การแข่งขัน “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโลยีของนักเรียน” ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์25 ธ.ค. 2561 01:06โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2561 01:10 ]

โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการวิชัย จำพันธุ์ พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโลยีของนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  ได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๔ รายการและได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลเหรียญทองอันดับ ๖ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๑-ม.๓


รางวัลเหรียญทองอันดับ ๒๐ การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑-ม.๓


รางวัลเหรียญทองอันดับ ๒๔ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓


รางวัลเหรียญทองอันดับ ๕๑ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์24 ธ.ค. 2561 20:18โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2561 22:08 ]

วันนี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2562 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยมีผู้บริหาร-คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนของขวัญและแสดงกิจกรรมของนักเรียนในชั้นต่างๆอย่างสนุกสนาน

พิธีมอบประกาศนียบัตร ชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์24 ธ.ค. 2561 02:05โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายอร่าม  ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมแอโรบิค รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ต้องขอขอบคุณนักเรียนกิจกรรมแอโรบิคทุกคนที่ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อชัยชนะ และขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่เอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1-10 of 638