คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์โดยโรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1

     เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนางแดดร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือริมเขา สเกาแคมป์ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากค่าย คณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดี ส่งผลให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โรงเรียนบ้านนางแดดจัดกิจกรรมค่ายอาสา

โพสต์4 ก.พ. 2561 21:38โดยโรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2561 20:53 ]

  เมื่อวันที่ 3-4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านนางแดด นำโดย รกน.ผอ.นางเพียรพักตร์ ซ้อนบุญ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน ให้การต้อนรับคณะค่ายอาสาพัฒนา โดยกลุ่มชมรมเพื่อนไดกิ้น 40 up บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล สนามตะกร้อ อุปกรณ์กีฬาและอื่น ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง จัดค่ายวิชาการติวสอบ O-net ปีการศึกษา2560

โพสต์30 ม.ค. 2561 20:18โดยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง จัดค่ายวิชาการติวสอบ O-net ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม-วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2560โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์23 ม.ค. 2561 19:36โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2561 00:53 ]

นายสันติ  สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1เข้าร่วมแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.obec awards ระดับภาคครังที่ 7 ด้านผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก  ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 23  มกราคม  2561

กิจกรรม "วันเด็ก" โรงเรียนบ้านห้วยหัน

โพสต์12 ม.ค. 2561 23:27โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2561 23:54 ]

 วันที่ 13 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยหัน ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 
โดยนายปรีชา ไชยนอก รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภูได้จัดขึ้น
ทางโรงเรียนได้ส่งการแสดงของนักเรียน  1.วงดนตรีลูกทุ่ง 2.วงตลก
ในโอกาสนี้ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ไว้เป็นอย่างสูง
และหวังอย่างยิ่งว่า ทาง อบต.วังชมภู จะมีกิจกรรมดีๆ สำหรับหรับเด็กและชุมชน อีก
โพสต์และภาพ :โดยนายไพโรจน์ สุภพล 

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีะจำปีการศึกษา 2560

โพสต์1 ม.ค. 2561 05:38โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1

 โรงเรียนโพนทองพิทยาและโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโพนทองห้วยบง จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายพักแรมสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 1 คืน 2 วัน บัดนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย นักเรียนมีความสนุกสนานและได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในค่ายร่วมกับผูอื่น

ชัยภูมิ ภูมิใจ คนชัยภูมิ

โพสต์21 ธ.ค. 2560 20:16โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านห้วยหัน เข้าร่วมกิจกรรมศิลปหตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา2560
เมื่อวันที่ 20 - 21 โรงเรียนบ้านห้วยหัน นำนักเรียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ....3 รายการ
โดย นายปรีชา ไชยนอก รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหัน คณะครู และ บุคลากรเครือข่ายสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

โพสต์12 ธ.ค. 2560 23:22โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2560 23:32 ]

          วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางเยาวภา กล้าขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา และนางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหประชาสรร อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่องการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / จรรยาบรรณวิชาชีพ/ การปรับกระบวนทัศน์ /การสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยใช้ NONGKHAM  MODEL / การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / การอ่านออกเขียนได้  
        ในการนี้นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้บรรยายให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา สู่่ความเป็นเลิศ  พร้อมกันนี้คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมชั้นเรียน อาคารสถานที่ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายงาน และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
                       

                    
         
                    
          
                 
        
                  
        
                   
         
                     
        
                      


     
         


โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Comuption Day)

โพสต์12 ธ.ค. 2560 22:33โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2560 22:40 ]

        วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ร่วมจัดบูชนิทรรศการ วันต่อต้านคอรผ์รัปชันสากล (International  Anti-Comuption Day) ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
        ในการนี้ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียน โดย นางละมุล   ตอพล 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาม(ทองงามวิทยา) และคณะครู ได้นำเรียนข้อมูลในการจัดกิจกรรม แนวทางสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  (Zero Tolerance)


กิจกรรมรับบริจาคข้าว

โพสต์12 ธ.ค. 2560 19:58โดยโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ ได้ดำเนินการกิจกรรมรับบริจาคข้าวสารและข้าวเปลือก ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนรับประทานในตอนเช้าทุกวัน โดยโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารเช้าซึ่งถือเป็นมื้อที่สำคัญมากที่สุด
 
 
   
   

1-10 of 538