คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

โรงเรียนบ้านเจาเหนือ

โพสต์โดยโรงเรียนบ้านเจาเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านเจาเหนือรับเกียรติบัตรผลสอบ O-NET  ป.6  ส่งกว่าระดับประเทศ   4  วิชา  ภาษาไทย  คณิต  วิทย์  สังคม

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์27 พ.ค. 2560 07:55โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

คุณดรุณี กาชัย และผู้ใหญ่โสพิศ สมานมิตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์และญาติพี่น้องกลับจากประเทศเยอรมันนีมาทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและมอบทุนการศึกษา10ทุนๆละ500บาทให้กับนักเรียนยากจนในนามโรงเรียนขอขอบคุณแทนเด็กนักเรียนที่ได้รับโอกาสดีๆครับ 26 พฤษภาคม 2560

โรงเรียนสนุทรวัฒนา ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดม

โพสต์27 พ.ค. 2560 00:41โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2560 00:42 ]

โรงเรียนสนุทรวัฒนา

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ “บัวพิมาน” ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง

โพสต์26 พ.ค. 2560 05:49โดยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ “บัวพิมาน” ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง และคณะครูผู้ ปกครอง นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างห้องเรียนปฐมวัย 
26 พฤษภาคม 2560


โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ต้อนรับครูใหม่

โพสต์20 พ.ค. 2560 19:41โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นางละมูล ตอพล ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้ต้อนรับครูใหม่จำนวน 2  ท่าน ได้แก่ คุณครูนิตยา  โสมาบุตร วิชาเอกภาษาไทย ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา และคุณครูอรวรรณ ประสานวงค์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โพสต์20 พ.ค. 2560 19:36โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้ต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา อำเภอภักดีชุมพล นำโดยท่านผู้อำนวยการ เยาวภา กล้าขยัน และจากโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ อำเภอหนองบัวแดง ผู้อำนวยการ จิระพงษ์ บุญเสนา  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2560

โพสต์18 พ.ค. 2560 23:01โดยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2560
19-05-60โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์พอเพียง

โพสต์11 พ.ค. 2560 20:09โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้รับความเมตตาจากท่านหลวงพ่อสำเภา สันติญาณโก เจ้าอาวาสวัดประจันตคามเสมาราม(ใยพิมล) จังหวัดปราจีนบุรี และ ศิษย์ยานุศิษย์ มอบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอน จำนวน 17 เครื่อง  และทางโรงเรียนได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สอนในภาคเรียนที่ 1/2560โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

โพสต์11 พ.ค. 2560 20:02โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เพื่อนำเสนอการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา และขอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)รับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

โพสต์8 พ.ค. 2560 07:10โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2560 14:49 ]

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้รับความเมตตาจากท่านหลวงพ่อสำเภา  สันติญาณโกเจ้าอาวาสวัดประจันตคาม (ใยพิมล) จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มามอบให้โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมจำนวน 16 เครื่อง  notebookสำหรับครู จำนวน 5 เครื่อง เครื่องเสียงพร้อม เครื่องเล่น CD  จำนวน 1  ชุด  อุปกรณ์ต่างๆ   และสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  เดือนละ 2,000 บาท พร้อมมอบคอมพิวเตอร์ให้ชุมชนหนองขาม จำนวน 1 เครื่อง  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน กราบขอบพระคุณท่านหลวงพ่อ และศิษยานุศิษย์ เป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ให้ความเมตตา

1-10 of 465