คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)เข้ารับเกียตริบัตรสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โพสต์26 มี.ค. 2560 20:51โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2560 20:56 ]

่เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) นำโดย นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ณ โรงเรียนบเมืองพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2559

โพสต์26 มี.ค. 2560 20:21โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2560 20:31 ]


เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ่จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองในเขตบริการ และนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

โพสต์26 มี.ค. 2560 20:05โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนตามโครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู จำนวน 100 คน  เข้าร่วมโครงการ  ที่สวนสัตว์โคราช ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเภทของสัตว์ การดำรงชีวิตของสัตว์ จากประสบการณ์จริง 

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์18 มี.ค. 2560 03:28โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

16-17 มีนาคม พ.ศ.2560 นายสันติ  สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้นำคณะครูนักเรียนนำผลงานเข้าประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับภาค14 ที่โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์โดยได้นำเสนอBest Practice นวัตกรรมการบริหาร SNB ( NONSOMBOON  MODEL) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายกฤตพล  ชูติกุลกีรติ  ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน  มุทาพร ที่ให้ความสนับสนุนและท่านศน.ประเมิน บุญเสนา  ศน.อภิชาติ  พรหมฝายที่ให้ความสำคัญกับทางโรงเรียนในการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะชนและทุกท่านที่เป็นกำลังใจโรงเรียนบ้านห้วยหันเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านนักอ่าน

โพสต์14 มี.ค. 2560 03:43โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2560 03:46 ]

วันที่ 14 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านห้วยหันได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านนักอ่าน 
นำโดยผู้อำนวยการ นายไพบูลย์ สุภพล คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
     โดยไพโรจน์ สุภพลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงจัดค่ายเตรียมสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์6 มี.ค. 2560 04:06โดยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงจัดค่ายเตรียมสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
6/3/60

โรงเรียนโพนทองพิทยา นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี

โพสต์6 มี.ค. 2560 00:30โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2560 00:32 ]

โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -  6 เดินทางทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถานที่ไปทัศนศึกษาครั้งนี้คือ เรือหลวงจักรีนฤเบศ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล และหาดนางรำ นักเรียนได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือ ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของกองทัพเรือ และเรือแต่ละลำที่ออกปฏิบัติการ


มอบเกียรติบัตร

โพสต์28 ก.พ. 2560 19:37โดยบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1

1 มี.ค.2560  ศูนย์สอบธรรมสนามหลวง  วัดปทุมาวาส  บ้านเขว้า  ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ   โดยพระคุณท่าน  พระครูวิมล จันทโสภณ   รองเจ้าคณะอำเภอบ้านเขว้า  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้น ป.4 -ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษาที่สอบผ่านธรรมสนามหลวง ประกอบด้วย  นักธรรมตรี จำนวน  99 คน   นักธรรมโท  จำนวน 4 คน  รวม  103 คน  ขอให้ทุกคนรักษาคุณความดีไว้สืบไป
ภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ลงนาม MOU กับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์28 ก.พ. 2560 06:53โดยโรงเรียนบ้านตาดโตน สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายประเสริฐ  ต่อติด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ได้ลงนามร่วม MOU กับ นายสุทศ  พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชันร่วมลงนามด้วย การลงนามในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรยุคใหม่ ปี2560 ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนบ้านตาดโตนเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งพื้นที่และแหล่งน้ำจึงได้เลือกที่โรงเรียนแห่งนี้ โครงการนี้ทางสภาฯจะได้เชิญปราชญ์ท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและเกษตรกรในชุมชน เกี่ยวกับการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกหม่อนเพื่อการค้า ปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการค้า การแปรรูปอาหารจากการเกษตร การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลอดหลักสูตรประมาณ 20 ชั่วโมง...
kijsanadech nwes 28/02/60โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์28 ก.พ. 2560 05:46โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรมทัศนศึกษาพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมนั่งรถไฟไปแหล่งเรียนรู้ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยเดินทางโดยรถไฟจากสถานีจัตุรัส  จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยมีนักเรียนชั้นปฐมวัยและประถมศึกษารวมทั้งครูและผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วยกันและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณหัวหน้าสถานีรถไฟจัตุรัสที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


1-10 of 452