คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์6 ธ.ค. 2562 06:02โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรมในรอบสัปดาห์ สยามสไมล์ จัดโครงการ โรงเรียนปลอดภัย สาขาชัยภูมิ เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562
ท่านธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 1 ประธานการสัมมนากล่าวเปิดงานการสัมมนาโครงการ โรงเรียนปลอดภัย พร้อมมอบเกียรติบัตร โรงเรียนปลอดภัยดีเด่นและกิจกรรมจิตอาสาวันที่ 5 ธันวาคม 2562 วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยหัน ภาคเรียนที่ 2 ฉบับที่ 2/2562

โพสต์14 พ.ย. 2562 20:50โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1


โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ ศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง 3

โพสต์5 พ.ย. 2562 11:34โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2562 11:35 ]

นำโดย ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่     ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  มีนักเรียนจำนวน 50 คน  ผู้บิหาร/ครู จำนวน 9 คน  และผู้ปกครองนักเรียนและตัวแทนกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE

โพสต์22 ต.ค. 2562 18:14โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

22  ตุลาคม  2562  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของเยาวชนหมู่ที่ 4, 5 , 6 และ 13  ตำบลบ้านโสก  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  เข่าร่วมแข่งขันกิจกรรมเต้นแอโรบิก ในงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

        

       

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ

โพสต์23 ก.ย. 2562 20:28โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2562 20:31 ]

โรงเรียนบ้านโปร่งโก  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร และโรงเรียนบ้านฝาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3 อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2562  ณ เขื่อนอุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์18 ก.ย. 2562 20:11โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1


ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โรงเรียนต้นแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้บริหารและครูผู้สอนกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 15-16 กันยายน 2562

วารสารโรงเรียนบ้านวังโพนประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๒

โพสต์14 ก.ย. 2562 04:31โดยโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ 1


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์7 ก.ย. 2562 21:17โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2562 21:23 ]

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับการติดตามโครงการสุขาภิบาลโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณปี60-61และติดตามกิจกรรมอาหารกลางวันนักเรียนของกลุ่มส่งเสริมสพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนางรัชดา   จันทรวิมล นักวิชาการชำนาญการและนางจันทร์หอม เบ้าลี นักวิชการชำนาญการพิเศษ ขอบขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ท่านที่ให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีและขอขอบคุณศิษย์เก่าที่มาเลี้ยงขนมและไอศกรีมนักเรียนในโอกาสครบรอบวันเกิด  5 กันยายน 2562

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์25 ส.ค. 2562 20:47โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ปีนี้นักเรียนสนุกสนานมากเพราะคุณครูและนักศึกษาช่วยกันทำให้มีกิจกรรมมากมายเป็นการเรียนรู้Active Learning ขอบคุณครูทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน  21 สิงหาคม 2562

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

โพสต์20 ส.ค. 2562 00:38โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 00:41 ]

นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์  ตามโครงการครูแดร์ D.A.R.E เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม 2562  มีโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอคอนสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน11โรงเรียน ขอขอบพระคุณท่าน พ.ต.อ.ภิญโญ  สุทธิสารและข้าราชาการตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอคอนสวรรค์  ที่ได้ให้การต้อนรับและให้โอกาสแก่นักเรียนเข้าเยี่ยมชม และศึกษาแหล่งเรียนรู้ในหน่วยงานของท่าน  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงสามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเรียนรู้ในปัจจุบัน และการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 

1-10 of 671