คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ

โพสต์23 ก.ย. 2562 20:28โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2562 20:31 ]

โรงเรียนบ้านโปร่งโก  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร และโรงเรียนบ้านฝาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3 อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2562  ณ เขื่อนอุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์18 ก.ย. 2562 20:11โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1


ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โรงเรียนต้นแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้บริหารและครูผู้สอนกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 15-16 กันยายน 2562

วารสารโรงเรียนบ้านวังโพนประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๒

โพสต์14 ก.ย. 2562 04:31โดยโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ 1


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์7 ก.ย. 2562 21:17โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2562 21:23 ]

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับการติดตามโครงการสุขาภิบาลโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณปี60-61และติดตามกิจกรรมอาหารกลางวันนักเรียนของกลุ่มส่งเสริมสพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนางรัชดา   จันทรวิมล นักวิชาการชำนาญการและนางจันทร์หอม เบ้าลี นักวิชการชำนาญการพิเศษ ขอบขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ท่านที่ให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีและขอขอบคุณศิษย์เก่าที่มาเลี้ยงขนมและไอศกรีมนักเรียนในโอกาสครบรอบวันเกิด  5 กันยายน 2562

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์25 ส.ค. 2562 20:47โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ปีนี้นักเรียนสนุกสนานมากเพราะคุณครูและนักศึกษาช่วยกันทำให้มีกิจกรรมมากมายเป็นการเรียนรู้Active Learning ขอบคุณครูทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน  21 สิงหาคม 2562

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

โพสต์20 ส.ค. 2562 00:38โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 00:41 ]

นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์  ตามโครงการครูแดร์ D.A.R.E เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม 2562  มีโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอคอนสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน11โรงเรียน ขอขอบพระคุณท่าน พ.ต.อ.ภิญโญ  สุทธิสารและข้าราชาการตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอคอนสวรรค์  ที่ได้ให้การต้อนรับและให้โอกาสแก่นักเรียนเข้าเยี่ยมชม และศึกษาแหล่งเรียนรู้ในหน่วยงานของท่าน  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงสามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเรียนรู้ในปัจจุบัน และการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 

โรงเรียนบ้านห้วยหัน จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 และ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์13 ส.ค. 2562 21:06โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1

 


วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านห้วยหัน ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ นำโดยผู้อำนวนการโรงเรียน นายหารศึก ภาระหันต์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคัดเลือก “แม่ดีเด่น” และมอบเกียรติบัตรในวันนั้น ทั้งสิ้น 12 ราย  

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

โพสต์6 ส.ค. 2562 03:03โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ โรงเรียนบ้านโปร่งโก  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร และโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา  ร่วมมือกันจัดค่ายวิชาการ "พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย" ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  เมื่อนวันที่ 1 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 90 คน  กิจกรรมสำคัญได้แก่
      ระดับชั้น ป.1 - 3  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน
      
ระดับชั้น ป. 4 - 6 ฝึกทักษะการสรุปใจความสำคัญ และการเขียนเรื่องจากภาพ โดยใช้แบบฝึก
          
                
    

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์29 ก.ค. 2562 19:54โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2562 19:56 ]

ร่วมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์เครือข่ายพญาแลโดยนำเสนอนวัตกรรมเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.ถึง 15.30 น.ที่ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิเขต 1

โรงเรียนบ้านบ่อทอง

โพสต์11 ก.ค. 2562 18:44โดยโรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2562 19:44 ]


1-10 of 667