คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

โพสต์13 มิ.ย. 2562 21:11โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 21:19 ]

จัดกิจกรรมบูรณาการ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2562  มีกิจกรรมสำคัญได้แก่  พิธีไหว้ครู  กิจกรรมออมทรัพย์กับธนาคาร ธกส.  และกิจกรรมจิตอาสาเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน วัด และชุมชน


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์10 มิ.ย. 2562 19:33โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของครู-ผู้บริหาร นักเรียนและผู้ปกครองที่มีส่วนช่วยเหลือจนมีวันนี้ที่ก้าวสู่คุณภาพในการเรียนของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2561 ทั้ง O-NETและNT ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการพัฒนาตลอดมา


วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังโพน

โพสต์6 มิ.ย. 2562 00:16โดยโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2562 00:21 ]

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังโพน 
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2562 โรงเรียนบ้านห้วยหัน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

โพสต์26 พ.ค. 2562 02:39โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1


วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยหัน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

โพสต์18 พ.ค. 2562 03:38โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1


       นายหารศึก ภาระหันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหัน จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพบปะหารือและช่วยกันหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนร่วมกัน  และในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิชาขบูชา เพื่อปลูกฝังจริยธรรมอันดีงานให้กับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

โพสต์11 เม.ย. 2562 20:36โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2562 04:54 ]


นำโดย ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  ทำพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะ และสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  รวมทั้งจัดพิธีรดน้ำขอพรจากท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้อาวุโส  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562   เมื่อวันที่  12  เมษายน  2562 

              
          
          

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จัดแสดงนิทรรศการสด

โพสต์5 เม.ย. 2562 05:40โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่  5 เมษายน 2562  ฯพณฯองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ และคณะได้ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์  ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ ได้รับเชิญให้นำนักเรียนไปแสดงนิทรรศการสด "สาธิตการมัดหมี่"  ในนามกลุ่มหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี  ตำบลบ้านโสก   การมัดหมี่ (ขั้นมัดย้อมเพื่อเก็บสีที่ต้องการ) เป็นกิจกรรมพัฒนานักเรียน ในช่วงกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน   เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   ก่อนพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ พณฯ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ พร้อมกับคณะสื่อมวลชนได้เดินเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการ  ซึ่งท่านได้กรุณาเยี่ยมชมการมัดหมี่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ รวมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู/นักเรียน และแนะนำให้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ให้คงอยู่สืบไป
     

     
      
    
      
  

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์3 เม.ย. 2562 03:04โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2562 03:05 ]

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประจำปีการศึกษา 2561 ปีนี้ภูมิใจนักเรียนทำคะแนนo-net สูงทะลุเป้าเป็นลำดับที่ 4 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ปีที่แล้วอยู่ลำดับที่6และสามารถทำคะแนนภาษาอังกฤษสูงเป็นอันดับ1 ทั้ง 2ปีติดต่อกันขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคนครับ 26 มีนาคม 2562

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง นำโดย ผอ.ปฏิวัติ บะคะ

โพสต์19 มี.ค. 2562 02:15โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเป็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เห็นถึงความสำคัญของการไปใช้สิทธิ  และออกไปใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ  ในการนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมจำลองการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรโดยให้นักเรียนเลือกตั้งประธานนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 
               
     
      
      

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์12 มี.ค. 2562 21:33โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการร่วมกับศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าจัดอบรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนSTEM  Education เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่โรงแรมพวงเกษมรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 11 มีนาคม 2562 โดยมีนายสุรศักดิ์ ฤาชา รองผอ.สพป.ชย.1เป็นประธาน

1-10 of 649