อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอน คิดวิเคราะห์ตามแนวคิด PISA โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์13 พ.ย. 2559 20:10โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2559 00:23 ]
รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
13 พ.ย. 2559 20:13
ĉ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
13 พ.ย. 2559 20:10
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
13 พ.ย. 2559 20:10
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
13 พ.ย. 2559 20:10
ĉ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
13 พ.ย. 2559 20:10
ĉ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
13 พ.ย. 2559 20:10
Comments