แจ้งความคืบหน้าการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

โพสต์22 พ.ค. 2558 01:39โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2558 19:20 ]
        ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
สังกัด สพป.ชัยภูมิ 1  ตามประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นั้น  กลุ่มบริหารงานบุคคลขอแจ้งความคืบหน้า
การดำเนินการจัดจ้างฯ  ถึงลำดับที่ 10    รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
1 มิ.ย. 2558 19:20
Comments