ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:38โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 21:42 ]

ามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งรับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2558 นั้น

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิื์เข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ