แต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม)

โพสต์3 ต.ค. 2559 02:29โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1
ขอแจ้งแก้ไขคำสั่งเพิ่มเติม กลุ่มสาระสังคมศึกษา/กลุ่มสาระคณิตศาสตร์/กลุ่มสาระภาษาไทย/กลุ่มสาระดนตรี ( ร.ร.บ้านห้วยบงใต้ ร.ร.บ้านหนองขาม ร.ร.หนองบัวเพวัง)/กลุ่มสาระการงานอาชีพ (ร.ร.บ้านเจาทอง ร.ร.บ้านลาดไทรงาม)
Ċ
2.pdf
(478k)
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ต.ค. 2559 02:29
Ċ
3.pdf
(349k)
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ต.ค. 2559 02:29
Ċ
4.pdf
(487k)
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ต.ค. 2559 02:29
Ċ
5.pdf
(219k)
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ต.ค. 2559 02:29
Ċ
6.pdf
(279k)
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ต.ค. 2559 02:29
Comments