สรุป การยื่นขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17) และชำนาญการ ของข้าราชการครู สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์26 พ.ค. 2559 20:02โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
     กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอแจ้งข่าวความคืบหน้าในการยื่นขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 17)
และยื่นขอชำนาญการ ของข้าราชการครูในสังกัด  เพื่อให้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวว่าผลงานที่ยื่นมาที่สำนักงานเขตฯ
ของแต่ละท่านอยู่ในขั้นตอนใด  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
Ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
26 พ.ค. 2559 20:02
Comments