เร่งรัดการรายงานการรับหนังสือเรียน ทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-MES)

โพสต์17 พ.ค. 2559 00:28โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2559 00:29 ]
          แจ้งโรงเรียนในสังกัด ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  (ประมวลผล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.20)  ให้รายงานการรับหนังสือเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-MES)  ให้แล้วเสร็จภายใน  วันที่ 22 พฤษภาคม  2559  
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
17 พ.ค. 2559 00:29
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
17 พ.ค. 2559 00:28
Comments