รายชื่อผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูและประสงค์จะพัฒนาให้ได้รับวุฒิ

โพสต์29 มิ.ย. 2558 16:58โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
รายชื่อผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูและประสงค์จะพัฒนาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา


Ĉ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
29 มิ.ย. 2558 16:58
Comments