ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

โพสต์16 ก.ย. 2561 22:02โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
ให้นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อคัดเลือก พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ
ตามรายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ย. 2561 22:02
Comments