ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ /และผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ คผช. สังกัด ศธ.จ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ.2560

โพสต์10 เม.ย. 2560 04:46โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2560 05:01 ]

ทั้งนี้  อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันนำอุปกรณ์เข้าห้องสอบและการแต่งกาย  ดังนี้

1. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน  และ บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

2. ดินสอดำ 2B  ยางลบ  และ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน

3. การแต่งกาย

      3.1 วันที่ 22 – 23 เมษายน 2560 (สอบข้อเขียน) แต่งกายด้วยเสื้อยืดคอกลม

สีขาวไม่มีกระเป๋า และกางเกงวอร์มสีดำ   โดยให้ไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

      3.2 วันที่ 24 เมษายน 2560 (สอบสัมภาษณ์) แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ

 4. ไม่ให้นำสิ่งของต้องห้ามเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด เช่น เครื่องคำนวณ เครื่องมือสื่อสาร

ทุกชนิด กระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย สร้อยคอ แหวน นาฬิกาทุกชนิด


Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 19:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
11 เม.ย. 2560 01:56
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
11 เม.ย. 2560 01:56
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 04:46
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
10 เม.ย. 2560 21:21
Comments