ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักการภารโรง

โพสต์13 มิ.ย. 2560 01:10โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
                  สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มิย. 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ