ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

โพสต์7 ก.ค. 2560 01:09โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
       รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครอ่านเพื่อทำความเข้าใจ
ทุกไฟล์ที่แนบ 
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ก.ค. 2560 01:09
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ก.ค. 2560 01:09
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ก.ค. 2560 01:09
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ก.ค. 2560 01:09
Comments