ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

โพสต์8 เม.ย. 2561 21:40โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
              ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.- 5 เม.ย. 2561 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิเข้ารับการคัดเลือก
รายละเอียดตามไฟล์แนบ