ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์17 มิ.ย. 2558 20:32โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
รายละเอียดตามประกาศฯ ทีแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
17 มิ.ย. 2558 20:32
Comments