ประกาศรายชื่อผปู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์

โพสต์28 ม.ค. 2561 20:21โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมครูคลังสมอง  ปีงบประมาณ 2561  ตามประกาศ ลงวันที่  15  มกราคม  2561  นั้น  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ทั้งนี้วันสอบสัมภาษณ์  วันที่  30  มกราคม  2561 ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ชัยภูมิ เขต 1
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
28 ม.ค. 2561 20:21
Comments