ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์7 ก.พ. 2559 20:34โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
            ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ได้อนุมัติให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
        อนึ่ง ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกอ่านทำความเข้าใจตามไฟล์ที่แนบทั้ง 7 ไฟล์
เพื่อให้การยื่นเอกสารการสมัครถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในวันยื่นใบสมัคร
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ก.พ. 2559 20:34
ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ก.พ. 2559 20:34
ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ก.พ. 2559 20:34
ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ก.พ. 2559 20:34
ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ก.พ. 2559 20:34
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ก.พ. 2559 20:34
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ก.พ. 2559 20:34
Comments