ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์30 ม.ค. 2561 19:38โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
                          ทั้งนี้ให้ผู่้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัว วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1    รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
30 ม.ค. 2561 19:38
Comments