ประกาศ กศจ.ชัยภูมิ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์22 มิ.ย. 2559 01:37โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
                               กศจ.ชัยภูมิ ได้ดำเนินการรวมบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ในการสอบแข่งขัน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558    ประกาศ ณ วันที่
 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558  เป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.ชัยภูมิ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
22 มิ.ย. 2559 01:37
Comments