ประชาสัมพันธ์โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ

โพสต์9 ส.ค. 2560 21:08โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 21:12 ]
คลิกลิงค์     http://suandusitpoll.dusit.ac.th/survey/obec-vote/     
สพฐ. ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้จัดทำโครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ  ผู้บริหารในดวงใจ  โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเสนอชื่อข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีการบริหารที่ดีและเป็นที่ยอมรับเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาในอนาคต  ผ่านระบบออนไลน์ที่  http://suandusitpoll.dusit.ac.th/survey/obec-vote/
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
9 ส.ค. 2560 21:08
Comments