ประชาสัมพันธ์กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอ่นแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์16 ก.พ. 2559 00:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ประชาสัมพันธ์กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอ่นแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
Ċ
1034.pdf
(1565k)
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.พ. 2559 00:56
Comments