เอเอฟเอส ประเทศไทย รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาฯ รุ่นที่ 60

โพสต์24 พ.ค. 2563 20:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)  จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะที่ 1 รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  ...นักเรียนสามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ที่ www.afsthailand.org หรือขอรับระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก ได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกในจังหวัดที่โรงเรียนของนักเรียนตั้งอยู่ (ชัยภูมิ-ร.ร.สตรีชัยภูมิ)...นักเรียนสามารถกรอกใบสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ที่ www.afsthailand.org .และนักเรียนสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบ 200 บาท  ผ่านระบบ OR Code หรือผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงเทพ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้วนักเรียนสามารถพริ้นบัตรประจำตัวสอบถือพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนเข้าสอบในวันสอบข้อเขียนอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 
Comments