สกสค. ให้ทุนอุดหนุนสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล

โพสต์26 มิ.ย. 2560 00:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
           สกสค. ให้ทุนอุดหนุนสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล  ประจำปี 2560 จำนวน 16 ทุน ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
26 มิ.ย. 2560 00:17
Comments