รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

โพสต์16 ก.พ. 2560 23:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
     ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ สมัครเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับอำเภอตามเกณฑ์การคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.พ. 2560 23:18
Comments