รับสมัครบุคคลฯ ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

โพสต์25 มิ.ย. 2560 21:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
   ด้วย ม.ราชภัฏชัยภูมิ  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 180 คน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
25 มิ.ย. 2560 21:28
Comments