ประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

โพสต์19 ต.ค. 2560 00:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรม"เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 " ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน -18 ธันวาคม 2560  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ต.ค. 2560 00:35
Comments