ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิชกาการครั้งที่ 13 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โพสต์3 มิ.ย. 2561 00:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
มหาวิทยาลขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี2561ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.nkc.kku.ac.th/fair2018 หรือFacebook Page สัปดาห์วิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย www.facebook.com/nkc.academic โทรศัพท์042415600 ต่อ 49891 โทรสาร042415699
Comments