ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์1 ต.ค. 2561 20:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสถาปนาให้ดำเนินการจัดการศึกษามานับตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎคม ๒๕๑๑ ซึ่งครบรอบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น ในโอกาสนี้คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่าทุกร่น เพื่อเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการคิด  การปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างสรรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโดยรวม ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต และการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ประจำปี ๕๖๑ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของงานเนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปีของคณะศึกษาศาสตร์ โดยจะประกาศผลและรับมอบโล่ห์ในวนงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักศึกษเก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๒๓๙  ถนนสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทาศัพท์ ๐๕๓-๙๔๑๒๑๒ โดยสงเอกสารหลักฐานภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
                ผู้เสนอสามารถ Download แบบเสนอชื่อฯทางเว็บไซต์สามาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ http://www.edu.ac.th/aiumni/
Comments