ประชาสัมพันธ์ข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (CEFR) และข้อสอบวัดความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษของครู"

โพสต์12 ก.ย. 2560 21:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ประชาสัมพันธ์ข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (CEFR) และข้อสอบวัดความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษของครู"  รายละเอียดตามแน
Ċ
1659.pdf
(4872k)
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
12 ก.ย. 2560 21:14
Comments