ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ

โพสต์17 ต.ค. 2561 20:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
                ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ https://scrvice.gs.kku.ac.th/training  โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๐๒-๔๒๐  โทรสาร ๐๕๓-๒๐๒-๔๒๑
Comments