ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รอบรู้โภชนาการ เสริมทักษะปฐมพยาบาล สร้างความปลอดภัยเด็กไทย 4.0 ”

โพสต์27 ก.ย. 2560 02:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รอบรู้โภชนาการ เสริมทักษะปฐมพยาบาล สร้างความปลอดภัยเด็กไทย 4.0 ”รายละเอียดตามแนบ  
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
27 ก.ย. 2560 02:47
Comments