ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ 3 ตามแรอบแนวคิด "สมรรถนะภาษาไทยกับการพัฒนาขึดความสามารถของเยาวชนไทย สู่การศึกษาประเทศไทย 4.0"

โพสต์19 ต.ค. 2560 00:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ 3 ตามแรอบแนวคิด "สมรรถนะภาษาไทยกับการพัฒนาขึดความสามารถของเยาวชนไทย สู่การศึกษาประเทศไทย 4.0"  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ต.ค. 2560 00:40
Comments