ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก( ACtive Learning) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาตร์แห่งศตวรรษที่ 21"

โพสต์19 ต.ค. 2560 00:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก( ACtive Learning) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาตร์แห่งศตวรรษที่ 21"   รายละเอียดตามแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ต.ค. 2560 00:37
Comments