ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี ๖"

โพสต์19 มิ.ย. 2561 07:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ด้วยฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการช่อง ๙ การ์ตูน ออกอกาศทางช่อง ๙ MCOT HD  และรายการ MCOT KIDS CLUB ออกอากาศทาง MCOT FAMILY ช่อง ๑๔ ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี ๖"  ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมขยะ...กู้โลก" ผ่านการวาดภาพ และเขียนโครงการอธิบายจินตนาการลงบนกระดาษขนาด A๔ โดยการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศึกษา สุขศึกษา และจริยธรรม มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลรักษาโลกให้น่าอยู่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษา โดยมีกำหนดระยะเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๖๔๗๐  หรือคุณวิทวัส  สียางนอก โทร. ๐๙๔-๔๐๘-๕๘๕๖  หรือ Facebook พลังเล็กเปลี่ยนโลก
Comments