ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึษาและข้าราชการครู

โพสต์3 ส.ค. 2561 20:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ด้วย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา" ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สามารถสมัครออนไลน์ที่ www.law.ubu.ac.th   หรือ E-mail;lawubuproject@gmail.com หรือ โทรศัพท์๐๔๕-๓๕๓๙๓๒  ,โทรสาร ๐๔๕-๓๕๓๙๓๗
Comments