ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์19 ก.ค. 2561 02:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ูมิภาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาส-ฦตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้นในวันเสาร์ที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้ทบทวนความรู้ทางวทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อยู่เสมอและกระตุ้นให้เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  ๐-๔๔๘-๑๙๔๖   เว็ปใซด์ http://www.pccbr.ac.th
Comments