ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานบริการ

โพสต์26 ก.ย. 2562 19:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
                ด้วยสมาคมฌาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) จะสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  WWW.acptsc.net หรือที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) ตั้งแค่วันที่ประกาศรับสมัครเป็นต้นไป และยื่นใบสมัครระหว่าง วันที่ 1-3 ตุลาคม พ.ษ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์สามชิกสหรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) เลขที่ 268 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ - บ้านเขว้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000  
                หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 044 - 815248 .044 - 815249 ,www.acptsc.net
Comments