ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560

โพสต์26 ม.ค. 2560 23:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
342009.pdf
(4129k)
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ม.ค. 2560 23:31
Comments