ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์9 ส.ค. 2561 20:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ด้วยสำนังานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินงานผลิตสื่อเพื่อส่งเสิมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพในรูปแบบการประกวดคลิปวิดีโอในห้วข้อ "ควมซื่อสัตย์สุจริต " เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่งไปให้เกิดความคิดและความตระหนักในความสำคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานผ่านทางลิงค์ http;//url.ie/๑๒jug และแชร์ Gogle Drive และส่งลิงค์ผลงานมาที่ thics๒๕๖๑@ksp.or.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th
Comments