ประชาสัมพันธ์การปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560

โพสต์21 มี.ค. 2560 21:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ประชาสัมพันธ์การปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์สิรินธร  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
21 มี.ค. 2560 21:25
Comments