ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์19 มิ.ย. 2561 01:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ด้วยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ(International Abacus and Mathematics Association) มีสมาชิกทั่วโลกกว่า ๓๐ ประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำค้ญการพัฒนาเยาวชนด้านทักษะคณิตศาสตร์   จึงได้จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑      นี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   และพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณศูนย์การค้าเทอมินอล ๒๑ โคราช จังหวัดนครราชสีมา
        เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ สมาคมฯ จึงกำหนดให้มีการแข่งขันคณิตศาสตร์ และคณิตคิดเร็วระดับภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น   ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑    ณ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา  สมาคมฯ     จีงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมการแข่งขัน      โดยสามารถส่งใบสมัครภายใน วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุปัญญา ชาดง โทร. ๐๘ ๙๖๗๕ ๒๗๗๒ และสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ www.iamathailand.org
Comments