ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู (คูปองครู)

โพสต์4 เม.ย. 2561 21:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านการพิจารณาโดยสถาบันคุรุพัฒนา   รายละเอียดตามแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 เม.ย. 2561 21:41
Comments