ประชาสัมพันธ์หลักสู๖รการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านการพิจารณาโดยสถาบันคุรุพัฒนา

โพสต์4 เม.ย. 2561 21:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านการพิจารณาโดยสถาบันคุรุพัฒนา   รายละเอียดตามแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 เม.ย. 2561 21:39
Comments