ประชาสัมพันธ์ ชี้้แจงข้อเท็จจริง ข่าวเรื่อง "เตือน ม.6 ถึง ป.ตรี ระวัง ผู้แอบอ้างชื่อกระทรวงแรงงาน หลอกให้สมัครเรียนเพื่อไปทำงานบนเรือสำราญในต่างประเทศ"

โพสต์12 ก.ย. 2560 21:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ประชาสัมพันธ์ ชี้้แจงข้อเท็จจริง ข่าวเรื่อง "เตือน ม.6 ถึง ป.ตรี ระวัง ผู้แอบอ้างชื่อกระทรวงแรงงาน หลอกให้สมัครเรียนเพื่อไปทำงานบนเรือสำราญในต่างประเทศ"  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
1660.pdf
(1057k)
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
12 ก.ย. 2560 21:11
Comments