ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความชิงเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โพสต์23 พ.ค. 2561 19:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานบริษัทที่สนใจ สมัครเข้าร่วมส่งบทความด้งกล่าว เพื่อชิงเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ บทความของผู้ชนะเลิศจะถูกบันทึกลงในเว็บไซด์ Alcohol For Public Health กำหนดการับสมัตตั้งแต่วันนื้จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบถามข้อมูลได้ที่องค์กรสุรา กรมนสรรพสามิต โทร ๐๘๓ ๕๔๑๐๐๔-๕ ต่อ ๒๑๒๐ E-mail:chuthamat@liquor.or.th
Comments