ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙

โพสต์14 มิ.ย. 2561 02:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 02:30 ]
            ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่องานศิลปวัฒนธรรมในสาขาโทรทัศน์ไทยรวมทั้งเป็นกาสร้างกำลังใจก่ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์คุณภาพให้ผิตสื่อที่มีคุณค่าเพื่อสังคมไทย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเสนอรายชื่อละครโทรทัศน์ไทยเื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙
            เพื่อให้การคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชการลที่ ๙ ในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจังหวัดชัยภูมิจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานพิจารณาเสนอรายชื่อละครโทรทัศน์เข้าสู่ขบวนการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนีจนถึงวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๔๔ - ๐๕๖๓๕๕  ๑๗๖๕ สายด่วนวัฒนธรรม, เว็ปไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culure.go.th, Line:@lakorntvthai
Comments