พฤติการณ์หลอกลวงให้ราษฎรปลูกอินทผาลัม

โพสต์27 พ.ค. 2561 21:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานจังหวัดชัยภูมิว่าปัจจุบันยังคงตรวจพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงราษฎรในส่วนภูมิภาคลักษณะชักชวนให้ปลูกอินทผาลัมโดยจะจำหน่ายเมล็ดพันธ์ให้ราษฎรปลูกและโน้มน้าวราษฎรว่าจะรับซื้อผลผลิตกลับคืนในราคาสูงเพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากพฤติการณ์หลอกลวงจึงขอให้ท่านดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงราษฎรในพื้นที่หากตรวจพบความเสียหายให้รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ รายงานให้จังหวัดทราบเพื่อจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการตามกฏหมาย
2. แจ้งเตือนราษฎรให้ระมัดระวังการหลอกลวงรูปแบบดังกล่าวรวมถึงการพิจารณาใช้กลไกต่าง ๆ เช่นเกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยาบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดเพื่อจะได้กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาหลอกลวงลักษณะนี้ในระยะยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
Comments