ขอวามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ"ฯ

โพสต์25 เม.ย. 2561 21:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอวามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ"ฯ  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
25 เม.ย. 2561 21:16
Comments