ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเด็กและยาวชน และการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่น Line ในหัวข้อ "การตอต้านค้ามนุษย์"

โพสต์25 เม.ย. 2561 21:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเด็กและยาวชน และการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่น Line ในหัวข้อ "การตอต้านค้ามนุษย์"  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
25 เม.ย. 2561 21:21
Comments