ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 ฯ

โพสต์27 เม.ย. 2561 00:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กรมสุขภาพจิต ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561  ภายใต้เรื่อง "สุขใจ วัยทำงาน" ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักส๊่ กทม. สามารถติดตามข่าวสารการจัดประชุมวิชาการฯ เอกสารโครงการ และกำหนดการประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์  http://aimhc.net/และ www.dmh.go.th/
Comments